Raharjo, E. P. ., B. Mardikawati, I. M. Sukmayasa, D. W. Hidayat, S. S. . Ryanto, A. B. O. K. . Surya, and A. M. C. Rahayu. “Media Pembelajaran ‘ULTA-TERMANVI’ Pada Sosialisasi Tertib Berlalu-Lintas Anak Sekolah Dasar”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata Untuk Mengabdi (JKPM Senyum), vol. 2, no. 1, May 2022, pp. 1-8, doi:10.52920/jkpmsenyum.v2i1.54.