Raharjo, E. P., B. Mardikawati, I. M. Sukmayasa, D. W. Hidayat, P. E. Suartawan, and I. P. D. P. . Asa. “Tingkat Penguasaan Materi Aturan Berlalu-Lintas Siswa Sekolah Dasar Setelah Sosialisasi Tertib Berlalu-Lintas ”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata Untuk Mengabdi (JKPM Senyum), vol. 1, no. 2, Dec. 2021, pp. 51-58, doi:10.52920/jkpmsenyum.v1i2.42.