Raharjo, E. P. ., Mardikawati, B., Sukmayasa, I. M., Hidayat, D. W., Ryanto, S. S. ., Surya, A. B. O. K. ., & Rahayu, A. M. C. (2022). Media Pembelajaran “ULTA-TERMANVI” pada Sosialisasi Tertib Berlalu-Lintas Anak Sekolah Dasar. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata Untuk Mengabdi (JKPM Senyum), 2(1), 1-8. https://doi.org/10.52920/jkpmsenyum.v2i1.54